Innovatie box

Innovatiebox

De innovatie box is een fiscale regeling voor speur speur en ontwikkelingswerk, het is een subsidie om ontwikkelingswerk te bevorderen. 


Om in aanmerking te komen voor de innovatie box is een WBSO beschikking vereist. Een wbso verklaring geeft recht op vermindering van de af te dragen loonbelasting premie volksverzekering. wbso is een subsidie voor ondernemers die iets nieuws ontwikkelen, dit kan een product een proces of een programma zijn wat vernieuwend, grensverleggend, beter en effectiever is. 


Voor inhoud plichtige zonder personeel

Je moet zelfstandige voor de inkomstenbelasting zijn. De toegekende S&O(speur en ontwikkelingswerk) afdracht vermindering wordt verrekend in uw aangifte loonheffing en in uw aangifte inkomstenbelasting u kunt geen kosten en uitgaven opvoeren en niet kiezen voor een forfaitair bedrag en u moet minimaal 500 uur geïnvesteerd hebben. In 2020 bedraagt de aftrek € 12.980 en voor starters € 6.494 extra.


Bij inhoud plichtige met personeel moet het voordeel  berekend worden op grond van het aantal gewerkte uren en de uitgaven en kosten. 

Kosten moeten 100% worden toegerekend en uitgaven gedeeltelijk. Een forfaitair bedrag is mogelijk ,u hoeft dan geen administratie bij te houden.

Percentages 2020 Voor starters is de aftrek 40% in de eerste schijf en voor overige bedrijven is dat 32% onder de € 350.000 daar boven is de aftrek 16% 


We kunnen een aanvraag voor u indienen en de administratie plicht die daar uit voortvloeit voor u bijhouden

SDE+

Subsidie stimulering duurzame energie is voor bedrijven die met nieuwe technieken hernieuwbare energie produceren

ISDE

Investeringssubsidie duurzame energie voor warmte pompen en zonneboilers, u krijgt een deel van de aanschafkosten terug

Deze regeling is er voor ondernemers en particulieren

SEEH

U bent woningeigenaar en de woning is uw hoofdverblijf. U heeft minimaal 2 isolatie maatregelen laten uitvoeren dan heeft u misschien recht op energie besparing eigenhuis. Deze regeling loopt van 15 augustus 2019 tot 31 december 2020

Er is ook een SEEH voor VvE