Administratie


 • We verzorgen de administratie voor ondernemers in het MKB
 • We verzorgen de administratie voor ZZP'ers
 • We bemiddelen in interim oplossingen en optimaliseren en structureren  uw financiĆ«le administratie
 • We werken u personeel zo in dat ze zelfstandig de administratie kunnen voeren
 • We zijn een klankbord, signaleren eventuele knelpunten en dragen efficiĆ«nte oplossingen aan
 • We verzorgen uw Project administratie helder en inzichtelijk
 • We maken uw Liquiditeitsbegroting en kostprijscalculaties en analyseren en bespreken uw periodieke rapportages
 • We verzorgen de jaarrekening en deponeren uw publicatie balans bij de kamer van koophandel
 • We verzorgen uw loonadministratie, urenregistratie en arbeidscontracten
 •  We verzorgen uw debiteuren beheer en facturatie
 • We ondersteunen diverse online boekhoudprogramma's
 • Een accountantsverklaring is mogelijk
Opstarten....
Horeca....
voorraadbeheer
Franchise
 

Wanneer een accountants verklaring


Middelgrote en grote rechtspersonen hebben en accountant verklaring nodig als ze

- Een netto omzet hebben van 8.8 miljoen of hoger

- Een balans totaal hebben van 4.4 miljoen of hoger

- 50 of meer werknemers in dienst hebben 

- Een fiscale eenheid hebben

- Een waardering van de onderneming nodig hebben


Boeken onderzoek

De inspecteur kan langskomen voor een boeken onderzoek om inzicht te krijgen in uw bedrijfsvoering en de administratie of om een specifieke aangifte te controleren

U krijgt meestal van te voren een aankondiging 


Waarneming ter plaatsen

Een waarneming ter plaatsen is een onderzoek naar de dagelijkse gang van zaken, hoe druk, hoeveel personeel, gegevens personeel om inzicht te krijgen in uw bedrijf

Ook een waarneming ter plaatsen wordt meestal van te voren aangekondigd


U krijgt van beide achteraf een rapport   


Waar moet u op letten bij een boeken onderzoek

juistheid van de aangifte

voldoende belasting betaald

aftrekposten correct zijn opgevoerd

wat kunt u er tegen inbrengen

De door de inspecteur opgevraagde informatie moet van belang zijn voor de belasting heffing

De inspecteur mag niet handelen in strijd met de wet

U moet zich niet in een hoek laten drukken

Bewaarplicht administratie

U bent bverplicht uw administratie en de onderliggende stukken 7 jaar te bewaren 


Wat is Payrolling

Bij payrolling draagt u juridisch uw werknemers over aan een payrolling bedrijf om ze vervolgens per uur terug te huren

Het voordeel is dat u flexibeler bent, u heeft minder risico en u bespaard kosten en tijd


WKR/ werkkostenregeling

De WKR omvat de regels voor de behandeling van vergoedingen en verstrekkingen in de loonbelasting

Het is een systeem dat bestaat uit een aantal gerichte vrijstellingen, nihil waarderingen en vrije ruimte

Gerichte vrijstellingen zijn tot op zekere hoogte onbelast

 • vergoeden of ter beschikking stellen van vervoer
 • tijdelijk verblijf en dienstreizen 
 • cursussen, congressen en literatuur voor het verbeteren en onderhouden van kennis en vaardigheden 
 • studie en opleiding met het oog op erkenning van verworven competenties
 • verhuizingen
 • extraterritoriale kennis
 • apparatuur, gereedschap, computers, mobiele communicatiemiddelen als ze voldoen aan het noodzakelijkheids criterium
 • korting op producten uit eigen bedrijf
 • arbo voorzieningen 
 • hulpmiddelen

Ook nihil waarderingen zijn onbelast 

 • voorzieningen die de werknemer op de werkplek gebruikt 
 • consumpties op de werkplek die geen deel uitmaken van de maaltijd
 • ter beschikking gestelde werkkleding 
 • het rente voordeel van een personeels lening voor de aankoop van een fiets of scooter
 • ov abonnementen als dit voor het werk gebruikt wordt
 • waarde van huisvesting en woning (inclusief) is een nihil waardering als werknemer niet op werkplek woont
 • voorzieningen in werkplek thuis

 De vrije ruimte is 1.2% van de fiscale loonsom, over het bedrag dat boven de vrije ruimte uitkomt moet u 80% eindheffing betalen

U toetst de vrije ruimte en eventuele eindheffing betaald u in het volgende tijdvlak 

Concern regeling, werkgever met het hoogste fiscale loon betaald de eindheffing 


Boekhouding in excel


Je kunt je boekhouding heel goed bijhouden in Excel, maar let op door onwetendheid kan goedkoop duurkoop worden