Belasting

 

Bijtelling auto


Als u een auto zowel zakelijk als prive gebruikt dan kunt u kiezen

U kunt de auto op de balans van uw onderneming zetten, dan mag u alle kosten aftrekken van uw omzet

Als u met de auto meer dan 500 km privé rijdt moet u aan het einde van het boekjaar een percentage van de catalogus waarde bij de winst optellen 

Als u de privé auto zakelijk gebruikt dan mag u 0.19 euro per zakelijke kilometer aftrekken

En de btw van de gereden zakelijke kilometers


BTW privé gebruik

Als u een ritten registratie(bij voorkeur met een ritten registratiesysteem) bijhoud dan moet u btw afdragen over de werkelijke privé kilometers, mits u over de omzet btw afdraagt

Als u geen ritten registratie bijhoud dan moet u 2.7 % btw over de cataloguswaarde afdragen

Belastingvoordeel voor zzpérs
Innovatiebox…..
Investeringsaftrek......
Energiebelasting…….
Modelovereenkomst......
Pensioen...….
Boete

Nieuwe kleine ondernemersregeling vanaf 2020

U doet geen btw aangifte  en hoeft dus geen btw meer te berekenen

Enkele uitzonderingen daar gelaten. U valt onder de kor als u omzet onder de € 20.000 blijft 

maar voor een periode van 3 jaar

Voor het leveren van ontroerende zaken en vervoer middelen gelden andere regels

Je moet je van te voren aanmelden met een online formulierBTW Fraude

.

Wel belasting terugvragen maar niet afdragen

Check iemands betrouwbaarheid voor dat u zaken doet

Heeft de onderneming een Nederlands adres en een kvk nummer

Hoe staat de onderneming aangeschreven en vertrouw op je gevoel  


Europese btw terugvragen

Via de Nederlandse belastingdienst kunt u btw over goederen of diensten die u in een Europees land gekocht heeft terugvragen

Dit lijkt makkelijker dan het is het is dan ook raadzaam om de goederen of diensten exclusief btw te kopen

De btw over goederen die u niet terugkrijgt kunt u inclusief als kosten opvoeren 


Intra communautaire prestaties

Goederen of diensten leveren aan een ander Europees land

Wel of geen btw betalen?  


Btw over een dienst in en aan een Europees land

Dan is de btw verlegd naar de afnemer

De afnemer moet de btw in eigen land aangeven

Op de factuur moet btw verlegd staan 

U hoeft de dienst niet aan te geven in de btw aangifte

U moet wel het btw indentieficatienummer controleren 


Btw over goederen en diensten uit andere EU landen

U moet zelf de btw berekenen en aangeven in uw btw aangifte, u kunt de btw weer aftrekken als voorbelasting 


Btw compensatiefonds

Gemeente en provincie kunnen geen btw verrekenen omdat ze niet btw plichtig zijn, als ze een dienst inhuren van een btw plichtige ondernemer dan kunnen ze de btw declareren bij het btw compensatiefonds

dit geld niet voor goederen en diensten die worden gebruikt door derden   


Loonheffingskorting

Algemene heffingskorting 

  • Arbeidskorting

Als je in loondienst bent past je werkgever de heffingskorting toe zodat er minder loonbelasting op je loon wordt ingehouden

Als je zelfstandig bent pas je heffingskorting toe bij de aangifte inkomstenbelasting zodat je minder belasting hoeft te betalen

Als het inkomen van je partner te laag is dan is het interessant om samen aangifte te doen omdat de heffingskorting van de minst verdienende wordt verrekent met de loonheffing van de fiscale partner

Als je meerdere werkgevers of opdrachtgevers hebt dan kun je beter vragen of ze de heffingskorting niet toe willen passen omdat je anders aan het einde van het jaar weer terug moet betalen 


Stakingswinst

Stakingswinst is het verschil tussen de boekwaarde en de waarde op het moment van beëindiging plus de winst in het jaar van staking 

Aftrekposten bij stakingswinst

  • stakings aftrek is maximaal € 3.630
  • extra aftrek bij lijfrente u mag bij staking een deel van de winst in een lijfrente stoppen


 Kosten voor werkruimte

(huurkosten, energie kosten, behang en schilder werk, stoffering en aanwezige inventaris)

U mag alleen de kosten aftrekken als er sprake is van zelfstandige werkruimte

Een werkruimte is zelfstandig als de ruimte apart verhuurbaar is

- een eigen opgang

- toilet

- energie voorziening

Andere kantoor kosten zijn wel aftrekbaar

Voldoende gebruik woonruimte

Er is sprake van voldoende gebruik als u minimaal 70% van de werkbare uren gerelateerd aan u omzet voor u werk gebruiktWerkkamer op de balans

Over de aankoopprijs en verbouwingkosten mag je afschrijven
De kosten zijn aftrekbaar en bij verkoop is de opbrengst minus de boekwaarde winst of verlies mits de ruimte 
zelfstandig is als hier geen sprake van dan mag u wel de btw aftrekken


Gemengde kosten


Gemengde kosten zijn voedsel, drank, genotsmiddelen, representatie, congressen, seminars, studiereizen, enz

Voor zakelijke consumpties en representatiekosten geld een drempel van € 4.500 het bedrag boven de drempel mag je aftrekken

Of je hanteert een vast percentage voor inkomsten uit onderneming is 80% van de kosten aftrekbaar en voor ondernemers voor de vennootschapsbelasting 73.5%

De btw op horecaconsumpties is niet aftrekbaar

Voor de aftrek van reis en verblijfkosten geld een maximum van € 1.500