Teruggaaf energiebelasting


Teruggaaf energie belasting instellingen

Energiebelasting staat vermeld op de eindafrekening van uw energieleverancier

U kunt 50% terugkrijgen van de energie belasting

Instellingen die hier voor in aanmerking komen zijn

  • instellingen van levensbeschouwelijke of religieuze aard
  • charitatieve, culturele of wetenschappelijke instellingen
  • algemeen nut beogende instellingen (ANBI)
  • sociale instellingen
  • multifunctionele centra zoals dorpshuizen (met ingang van 1 januari 2006)


Energie belasting

Bij zakelijk gebruik van elektriciteit boven de 10.000 kwh als het tarief voor niet zakelijk gebruik in rekening is gebracht


Blok verwarming

Blokverwarming of stadsverwarming bij een verbruik per jaar  hoger  dan 5.372.000 MJ 


Bij elektriciteit van meerdere ontroerende zaken op een aansluiting

Als u meer dan 10 miljoen kwh verbruikt en een meer jaren afspraak met de overheid hebt afgesloten ter verbetering van de efficientie