Pensioen

AOW is een basis verzekering voor ouderen daarnaast kunt zelf een aanvullend pensioen opbouwen

U kunt uw inkomen verzekeren bij ouderdom, arbeidsongeschiktheid en overlijden

Als u een pensioen of andere uitkering krijgt heeft u recht op korting op uw belasting, u kunt te veel betaalde belasting terug vragen

Voor uitkeringen in box 1 geld een lager belasting tarief en met de ouderentoeslag wordt u heffingsvrijevermogen in box 3 vergroot

Betaald u premie voor een vrijwillig pensioen, lijfrente of arbeidsongeschiktheidsverzekering dan mag u de premie aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting


Fiscale oudedagsreserve(FOR)

Met de FOR reserveer je een deel van je winst voor je pensioen, je betaald pas belasting als je met pensioen gaat

Het gereserveerde bedrag komt op je balans te staan en blijft een reservering tot dat hij in een spaarproduct gestort wordt

Dat wil zeggen dat je hem ook nog voor andere investeringen kan gebruiken 

Hij mag dus niet te hoog zijn, hij moet in verhouding zijn met de omvang van je onderneming en niet hoger dan het eigen vermogen

Als je eigen vermogen afneemt ten koste van de for gaat je winst omhoog 


Pensioen check

Welke SAO is op u van toepassing en bij welk pensioenfonds sluit u zich aan

Waar brengt u uw pensioen onder bij een pensioenfonds of bij een particuliere verzekeraar 

Wat betaald u voor uw huidige pensioenregeling en wordt alles wat is vastgelegd op de polis wel op de juiste manier uitgevoerd 

 • zijn de opgevoerde kosten correct
 • worden al uw gegevens op de juiste manier verwerkt
 • komt de verzekeraar zijn afspraken na


Aanvullend pensioen

 • de werkgever is niet verplicht om een aanvullend pensioen op te bouwen
 • wie de premie voor een aanvullend pensioen betaald is afhankelijk van de pensioenregeling
 • de premie die wordt ingehouden op je loon of die je zelf afdraagt is uitgesteld loon
 • Je kunt zelf pensioen opbouwen via een pensioenfonds,  levensloopregeling, lijfrenteverzekering, spaargeld, koopsom, eigenhuis, aandelen of bankproduct

Pensioengat

Wanneer heb je een pensioengat

 • verhoging van de aow leeftijd
 • als pensioen minder is dan 70% van laatst verdiende salaris
 • minder dan 40 dienst jaren
 • onvoorziene omstandigheden

Fiscaal vriendelijk pensioen opbouwen

Als je pensioen opbouwt via bankspaarproduct of lijfrente dan hoef je tijdens de opbouw fase geen vermogensheffing te betalen

De belastingdienst rekent deze bedragen niet tot je vermogen en je mag de bedragen die je inlegt aftrekken van je inkomsten belastingdienst

pas op je betaald wel belasting als de bedragen uit betaald worden maar dan wel tegen een lager tarief

Pensioenopbouw via spaarrekening of depositie

Je krijgt geen belastingvoordeel maar je hebt het sparen wel zelf in de hand en je kunt het geld tussentijds opnemen wanneer je het nodig hebt 

Verhoging AOW leeftijd

In 2021 gaat de leeftijd waarop je recht op AOW hebt omhoog naar 67