Opstarten


Ik ga starten

  • we adviseren starters bij het opstellen van een ondernemers plan en bij het aanvragen van financiering
  • we doen de ondernemerscheck en kunnen u helpen bij het kiezen van de juiste rechtsvorm
  • we vragen een btw nummer en loonheffingnummer voor u aan
  • we melden u aan bij de belastingdienst en kamer van koophandel
  • we vragen eventuele subsidies en vergunningen voor u aan
Financieringsvormen....
Quickscan...
Bijzonderebijstand zelfstandigen....
Voordelen bv
Subsidies en fondsen...….

Wat is een vergunning

Een vergunning is een officiële toestemming van de overheid om een activiteit uit te oefenen

Horeca, uitbreiding, milieu, brandveilig, openbare ruimte, markt vergunning, openingstijden


Bibob wet bevordering integriteitsbeoordeling 

Het toetsen van de integriteit van aanvragers en houders van vergunningen en subsidies om malafide praktijken tegen te gaan


De criteria verschillen per gemeente

U dient eerst een bibob aanvraag formulier in te dienen, als deze aanvraag compleet is dan volgt een kleinschalig onderzoek of er structurele stafbare fieten door betrokkenen zijn gepleegd

Het onderzoek duurt maximaal 2 maanden maar kan verlengd worden

Wij ondersteunen en adviseren bij een aanvraag 

 

Kartelvorming

Kartelvorming is een overeenkomst tussen bedrijven om de onderlinge concurrentie te verminderen

Autoriteit Consument en Markt is een organisatie die optreed tegen kartel vorming

Soorten kartelvorming

  • afspraken tussen bedrijven over hoe de kostprijs wordt berekend
  • afspraak tussen bedrijven om de producten niet lager dan een bepaalde prijs te verkopen
  • afspraken tussen bedrijven over de hoeveelheid producten die iedere deelnemer produceert
  • afspraken om de afzetmarkt geografisch te verdelen
  • afspraken om ontwikkeling en onderzoek samen uit te voeren