Model overeenkomst
Model overeenkomst(var)


In een model overeenkomst leg je de afspraken tussen jou en je opdrachtgever duidelijk vast zodat er achteraf geen verwarring kan ontstaan over de af te dragen loonheffing

De model overeenkomsten van de belastingdienst zijn er voor zzp'ers

Je hebt specifieke modelovereenkomsten of per branche

We kunnen een zelfontworpen overeenkomst voor je maken  


Criteria voor model overeenkomst

  • U bent niet verplicht tot persoonlijke arbeid
  • Hoe is de gezagsverhouding 
  • Krijgt u per uur betaald of is er een vast loon


Stichting Normering Arbeid (SNA)

De uitzendsector en aannemers van werk krijgen een SNA keurmerk als zij al hun verplichtingen uit arbeid nakomen, aangifte en afdracht van loonheffing, btw en sociale premie

Verder worden zij gecontroleerd of zij gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland

Het doel is voorkomen van fraude en illegale arbeid