innovatie box


De innovatie box

De innovatie box is een fiscale regeling voor speur speur en ontwikkelingswerk, het is een subsidie om ontwikkelingswerk te bevorderen

Om in aanmerking te komen voor de innovatie box is een WBSO beschikking vereist, WBSO is de wet bevordering speur en ontwikkelingswerk

Een wbso verklaring geeft recht op vermindering van de af te dragen loonbelasting premie volksverzekering

wbso is een subsidie voor ondernemers die iets nieuws ontwikkelen, dit kan een product een proces of een programma zijn wat vernieuwend, grensverleggend, beter en effectiever is

Voor zzp'ers geld een verhoging van de zelfstandigen aftrek

Winst die in aanmerking komt voor de innovatie box wordt belast tegen een laag vennootschaps tarief, 5% in plaats van 20 of 25%

Dit is een voordeel van 80% van de vennootschapsbelasting over meerdere jaren


Forfaitaire innovatie


De maximale winst voor forfaitaire innovatie is 100.000 euro, u kunt maximaal 25% van de winst als forfaitaire opgeven(25.000 euro), tegen 5% vennootschapsbelasting


We kunnen een aanvraag voor je indienen en de administratie plicht die daar uit voortvloeit voor u bijhouden