Financieringsvormen

Corporate finance, ondernemers financiering

Treasury, de financierbaarheid van de onderneming moet optimaal zijn, traesury moet inspelen op de wensen van de vermogensmarkt

Corporate finance, ondernemers financiering

Treasury, de financierbaarheid van de onderneming moet optimaal zijn , treasury moet inspelen op de   wensen van de vermogens markt

Financiële strategie

Gouden balans regel, het vermogen moet qua looptijd zo veel mogelijk worden afgestemd op de omlooptijd van de activa


Agressieve financiering

De onderneming wordt voornamelijk gefinancierd met kort vermogen hierdoor    is de onderneming sterk rente gevoelig

Conservatieve financiering

De onderneming wordt voornamelijk gefinancierd met vreemd vermogen met lange looptijd hierbij is het te behalen rendement laag maar loopt het minder risico

Waar uit bestaat de vermogens markt

 • direct betrokkenen
 • durf kapitaal, investeren in bedrijven met onvoorspelbare toekomst
 • de bank
 • publieke markt
 • bellegingsmarkt

De kosten gaan voor de baten uit 

Bij corporate finance is een optimale vermogens structuur het doel van de treasury, deze moet de finacierings kosten zo laag mogelijk houden

Een mix van vreemd vermogen en eigen vermogen. Vreemd vermogen is  goedkoper dan eigen vermogen

Bij te veel vreemd vermogen wordt het rendement te hoog en stijgen de vermogenskosten

De hefboomwerking , het rendement stijgt door gebruik te maken van vreemd vermogen met andere woorden maak meer van minder 

Het rendement op eigen vermogen is hoger dan de rente op vreemd vermogen

De rente kosten zijn aftrekbaar voor de belasting en de investering leidt tot een hoger kasstroom dan de rente die betaald wordt

Zoek verstrekkers van vreemd vermogen die geen vreemde en ongunstige voor waarden proberen op te leggen

Als het risico profiel van de onderneming hoog ligt zullen de kosten voor vreemd vermogen stijgen

Financieel strategisch proces

 • het analyseren van mogelijke investerings en financierings beslissingen
 • het uitvoeren van financiële planning 
 • investerings selectie, welke alternatieve moeten er gekozen worden

Financieringsvormen 


Rekening courant krediet

Om het gat te vullen tussen inkomsten en uitgaven

het rente percentage is gebaseerd op de marktrente


Factoring

Een factor maatschappij kan het gehele debiteurenbeheer overnemen

Het is een bevoorschotting voor een snel oplopend debiteuren saldo

rente percentage is gebaseerd op markt rente


Leasing

Financial lease, het object wordt eigendom van de onderneming

Operational lease, de leasemaatschappij blijft eigenaar

Voordelen

 • Buiten de balans
 • Hogere financiering
 • Aanvullende krediet behoefte

rente percentage gebaseerd op markt rente


Krediet

Duidelijk, met vast aflossingsschema en marktrente 


Crowdfunding


Crowdfunding is een alternatieve financieringsvorm

Bij crowdfunding haalt u direct uw financiering op bij het grote bubliek

Dit doet u via een intermediair of crowdfundingplatform


 • de investeerders kopen aandelen in uw bedrijf en krijgen dividend
 • de investeerders verstrekken een lening de looptijd en rente bepaald u zelf
 • u bied de investeerder een tegenprestatie
 • de investeerder schenkt u het geld

crowdfunding is interessant voor een investeringsbehoefte tussen de 20.000 en 25.000 euro

er wordt gewerkt aan een vergunning voor crowdfunding platforms  

Wij kunnen u hier in adviseren 


Krediet unies

Ondernemers die gezamenlijk investeren 


U kunt ook verschillende financieringsvormen combineren