BBZ

Bijzondere bijstand zelfstandigen


Bedrijfskrediet

Periodieke uitkering voor zelfstandigen


Starters

Startende zelfstandigen met een bijstandsuitkering

Werknemers die werkeloos zijn geworden


Gevestigde ondernemers

Ondernemers met tijdelijke financiële problemen

Ondernemers van boven de 55 met een niet levensvatbaar bedrijf

Een uitkering wordt maximaal 3 jaar verstrekt en aan een bedrijfskapitaal zit een maximum


Wij kunnen u ondersteunen bij een aanvraag

Kansen zien en je leven veranderen Lees meer over bijzondere bijstand zelfstandigen...………..